Course Previewคำอธิบายของคอร์ส :

หลักสูตร  :  การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน 

รูปแบบการอบรม :  แบบผสมผสาน ออนไลน์ + ออนไซต์

1. เรียนทฤษฎีออนไลน์ด้วยตนเองจาก Learning Platform สภากาชาดไทย (เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่สมัคร)

2. เรียนผ่าน Zoom สอนสดกับวิทยาจารย์ศูนย์ฝึกอบรมฯ  เพื่อสรุปสาระสำคัญของเนื้อหา (ลิงก์เข้า Zoom ส่งเตือนให้ใน Email ล่วงหน้า 1-2 วัน)

3. ทดลองฝึกปฏิบัติที่ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ  เวลา 08.30 - 12.00 น. (วันที่ฝึกตามวันที่ลงทะเบียนไว้ในแต่ละรุ่น)

วัตถุประสงค์

       เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และทักษะ

             1. การประเมินอาการผู้บาดเจ็บเบื้องต้น

             2. แจ้งขอความช่วยเหลือจากระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

             3. ให้การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

หัวข้อวิชา การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

เนื้อหาประกอบด้วยความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน (สำหรับประชาชน) 11 บทเรียน  เนื้อหาบทเรียนมีใจความกระชับ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย อธิบายขั้นตอนการปฐมพยาบาลพร้อมภาพนิ่งและคลิปวิดีโอประกอบอย่างชัดเจน ช่วยให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้ สามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถประเมินอาการบาดเจ็บเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ  ทำการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ได้

หัวข้อบทเรียนภาคทฤษฎีมีดังนี้

1. รู้จักกาชาด

2. การประเมินสถานการณ์และการบาดเจ็บ

3. ภาวะหมดสติ

4. การชัก 

5. ภาวะลมแดด

6. หลอดเลือดสมอง

7. ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

8. การสำลัก

9. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR&AED

10. เลือดออกและการห้ามเลือด

11. กระดูกหักและการเข้าเฝือกชั่วคราว

หัวข้อเรียนภาคปฏิบัติมีดังนี้

1. การประเมินสถานการณ์และผู้บาดเจ็บ

2. การจัดท่านอนที่ปลอดภัยหรือท่านอนตะแคงกึ่งคว่ำ

3. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( CPR ) & AED

4. การปฐมพยาบาลผู้สำลักกรณีรู้สึกตัว 

5. การห้ามเลือด

6. การเข้าเฝือกชั่วคราว ข้อมือหัก ข้อศอกหัก ขาท่อนล่างหัก

แผนการดำเนินกิจกรรมการเรียน-การสอน

รุ่นที่ 2 /2566  

  • เรียนออนไลน์ด้วยตนเอง ภายหลังสมัคร ตั้งแต่ 9-30 มกราคม 2566
  • สรุป และทบทวน สอนออนไลน์สด ผ่านZoom Application วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น.
  • ทดลองฝึกปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาล วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ (หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับห้องประชุมจะแจ้งข้อมูลผ่านกลุ่มLine Open Chat และอีเมลล์)

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

1. อบรมออนไลน์ (ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป)

     - ดูคลิปวิดีโอครบ 11 บทเรียน 

     - ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน 11 บทเรียน  และแบบทดสอบรวมหลังการเรียน  (ข้อสอบทำซ้ำได้)

2. อบรมฝึกทดลองปฏิบัติทักษะการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน  (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล และสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

ใบประกาศนียบัตร

ได้รับหลังเรียนทฤษฎีออนไลน์ และฝึกทดลองปฏิบัติครบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด (สามารถ download ได้เอง)

ค่าอบรมราคา 600 บาท

คุณสมบัติของผู้เรียน

1. อายุระหว่าง 15 - 65 ปี

2. สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ดี

3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีความเสี่ยงโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ มีมือถือ Smart phone และมี Internet หรือ Wifi

5. ต้องมี Email ส่วนบุคคล เพื่อลงทะเบียนเรียนทฤษฎี

6. ต้องมี Line ส่วนบุคคล ถ้าไม่มีให้สมัครใหม่ เพื่อเข้าไลน์กลุ่ม Open chat เพื่อให้ข้อมูลการฝึกอบรมในแต่ละรุ่น

7. ต้องโหลดApplication Zoom เพื่ออบรมเรียนสดกับวิทยาจารย์ก่อนวันที่ฝึกปฏิบัติ

8. การแต่งกาย : สุภาพบุรุษ - สุภาพสตรี ให้สวมกางเกง เสื้อสุภาพ และรัดกุม

9. ไม่รับสมัครพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี และสตรีมีครรภ์

*สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของวิดีโอนอกจากได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย*

เบอร์โทรติดต่อ : 083-0299-280  เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันราชการ

ภายหลังท่านจ่ายค่าสมัคร รุ่นที่ 3/2566 เรียบร้อยแล้ว เชิญเข้ากลุ่ม Open chat ตามLink นี้   (สำหรับผู้สมัครเข้าอบรมรุ่นที่ 3 /2566 เท่านั้น)

 

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "รุ่น 3 /2566 หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

https://line.me/ti/g2/QwSWSCh2LAsB3zqYvQ6SQ8qel8WlSB2g71KBuA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ห้องเรียน. :
รุ่นที่ 3/2566 หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชน

จำนวนที่นั่ง : 28/30

ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 1 มีนาคม 2566

ราคา : 600 บาท