Course Previewคำอธิบายของคอร์ส :

จัดอบรมเฉพาะครูผู้สอนคนพิการทางการเคลื่อนไหว

หัวข้อการอบรม

1. หลักการปฐมพยาบาล

2. การปฐมพยาบาลภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน

3. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

4. การสำลักและการปฐมพยาบาล

5. การห้ามเลือด

6. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บกระดูกหัก

ห้องเรียน. :
วิทยากรสอนปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน สำหรับครูผู้สอนคนพิการทางการเคลื่อนไหว

จำนวนที่นั่ง : 40/40

ระยะเวลา : -