วิทยากรสอนความปลอดภัยทางถนน

เฉพาะครูสังกัดกรุงเทพมหานคร วิทยากรสอนหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก


01:55:26
3.3 (4)

ความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน เรื่องการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน เรื่องการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง วัตถุปร...


00:00:00
5 (3)

ออนไลน์ "ความรู้เรื่องการห้ามเลือด"

ความรู้เรื่องการห้ามเลือด เปิดลงทะเบียนวันที่ 1 ก.ค. 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป พร้อมลุ้นรับสิท...


00:02:50
0 (0)

ออนไลน์ "ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลคนชัก"

ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลคนชัก เปิดลงทะเบียนวันที่ 1 ก.ค. 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป พร้อมลุ้น...


00:02:51
0 (0)

วิทยากรสอนการปฐมพยาบาล

วิทยากรสอนการปฐมพยาบาล สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย วันที่ 5-7 มิ.ย. 2567


00:00:00
4.5 (14)

การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน (3 วัน)

หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน 3 วัน (Standard First Aid) รุ่น 3 ปี2567 อบรมวันที่ 1-3 ก.ค. 67...


00:00:00
4.8 (17)

หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน (Basic Life Support) สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 7 ปี 2567 จำน...

1,000.00฿

01:28:54
4.9 (75)

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

ใช้อบรมสำหรับบริการสังคม

18,200.00฿

00:00:00
4.8 (70)

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน (Basic First aid) รุ่น 6 ปี2567 จำนวน 50 คน


01:24:27
4.8 (89)