คลังความรู้แนะนำ

คอร์สใหม่

ออนไลน์ "ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลคนชัก"

ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลคนชัก เปิดลงทะเบียนวันที่ 1 ก.ค. 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป พร้อมลุ้น...


00:02:51
0 (0)
ดูรายละเอียด

ออนไลน์ "ความรู้เรื่องการห้ามเลือด"

ความรู้เรื่องการห้ามเลือด เปิดลงทะเบียนวันที่ 1 ก.ค. 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป พร้อมลุ้นรับสิท...


00:02:50
0 (0)
ดูรายละเอียด

วิทยากรสอนความปลอดภัยทางถนน

เฉพาะครูสังกัดกรุงเทพมหานคร วิทยากรสอนหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก


01:55:26
3.3 (4)
ดูรายละเอียด
ข่าวสารและกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ลงทะเบียน
อบรมออนไลน์
อบรมผ่าน Zoom
ถ่ายทอดสด
Workshop
คลังความรู้

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน (3 วัน)

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรความปลอดภัยทางถนน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

ทดสอบ

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน (3 วัน)

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรความปลอดภัยทางถนน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

ทดสอบ

1

เกม Road Safety for Children

2

การปฐมพยาบาลคนชัก

3

ล้างมือ 7 ขั้นตอน

4

การป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก

5

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ห่างไกลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

6

ความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับเด็ก

7

New Normal วิถีชีวิตใหม่ของคนไทยหลังโควิด-19

8

การปฐมพยาบาลคนชัก

9

ทางเลือกในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

10

สื่อการเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ชุด ถนนปลอดภัย ใส่ใจ รู้ปฐมพยาบาล

เกม Road Safety for Children

การปฐมพยาบาลคนชัก

ล้างมือ 7 ขั้นตอน

การป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ห่างไกลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

ความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับเด็ก

New Normal วิถีชีวิตใหม่ของคนไทยหลังโควิด-19

การปฐมพยาบาลคนชัก

ทางเลือกในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

สื่อการเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ชุด ถนนปลอดภัย ใส่ใจ รู้ปฐมพยาบาล