คลังความรู้แนะนำ

คอร์สใหม่

วิทยากรสอนการปฐมพยาบาล

วิทยากรสอนการปฐมพยาบาล สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย วันที่ 5-7 มิ.ย. 2567

ฟรี

00:00:00
5 (3)
ดูรายละเอียด

ออนไลน์ "ความรู้เรื่องการส่งเสริมการเคลื่อนไหวสำหรับผู้สูงอายุ"

"ความรู้เรื่องการส่งเสริมการเคลื่อนไหวสำหรับผู้สูงอายุ" เริ่มลงทะเบียน วันที่ 13 พ.ค. 2567 เวลา 0...

ฟรี

00:07:14
4.8 (26)
ดูรายละเอียด

ออนไลน์ "ความรู้เรื่องการใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุ"

"ความรู้เรื่องการใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุ" เริ่มลงทะเบียน วันที่ 13 พ.ค. 2567

ฟรี

00:05:57
5 (25)
ดูรายละเอียด
ข่าวสารและกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ลงทะเบียน
อบรมออนไลน์
อบรมผ่าน Zoom
ถ่ายทอดสด
Workshop
คลังความรู้

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน (3 วัน)

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน (3 วัน)

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

1

เกม Road Safety for Children

2

ล้างมือ 7 ขั้นตอน

3

การป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก

4

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ห่างไกลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

5

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

6

ความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับเด็ก

7

การปฐมพยาบาลคนชัก

8

New Normal วิถีชีวิตใหม่ของคนไทยหลังโควิด-19

9

การปฐมพยาบาลคนชัก

10

ทางเลือกในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

เกม Road Safety for Children

ล้างมือ 7 ขั้นตอน

การป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ห่างไกลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

ความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับเด็ก

การปฐมพยาบาลคนชัก

New Normal วิถีชีวิตใหม่ของคนไทยหลังโควิด-19

การปฐมพยาบาลคนชัก

ทางเลือกในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ