คอร์สใหม่

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน (Basic First aid) รุ่น 5 ปี2567 จำนวน 50 คน


01:24:27
4.8 (72)
ดูรายละเอียด

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

ใช้อบรมสำหรับบริการสังคม


00:00:00
4.9 (58)
ดูรายละเอียด

การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน (3 วัน)

หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน 3 วัน (Standard First Aid) รุ่น 2 ปี 2567 จำนวน 40 คน

2,000.00฿

00:00:00
4.9 (8)
ดูรายละเอียด
ข่าวสารและกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ลงทะเบียน
อบรมออนไลน์
อบรมผ่าน Zoom
ถ่ายทอดสด
Workshop
คลังความรู้

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน (3 วัน)

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน (3 วัน)

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

1

เกม Road Safety for Children

2

ล้างมือ 7 ขั้นตอน

3

การป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก

4

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ห่างไกลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

5

ความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับเด็ก

6

New Normal วิถีชีวิตใหม่ของคนไทยหลังโควิด-19

7

การปฐมพยาบาลคนชัก

8

ฮีโร่ของฉันคือเธอ

9

ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย

10

เรื่องเล่าสถานีกาชาด ตอน สถานีกาชาดคู่ชุมชนแพร่งภูธร

เกม Road Safety for Children

ล้างมือ 7 ขั้นตอน

การป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ห่างไกลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

ความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับเด็ก

New Normal วิถีชีวิตใหม่ของคนไทยหลังโควิด-19

การปฐมพยาบาลคนชัก

ฮีโร่ของฉันคือเธอ

ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย

เรื่องเล่าสถานีกาชาด ตอน สถานีกาชาดคู่ชุมชนแพร่งภูธร