คอร์สใหม่

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน (Basic First aid) รุ่น 7 ปี2567 จำนวน 50 คน


01:24:27
4.8 (100)
ดูรายละเอียด

ออนไลน์ "ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลคนชัก"

ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลคนชัก เปิดลงทะเบียนวันที่ 1 ก.ค. 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป พร้อมลุ้น...


00:02:51
4.5 (34)
ดูรายละเอียด

ออนไลน์ "ความรู้เรื่องการห้ามเลือด"

ความรู้เรื่องการห้ามเลือด เปิดลงทะเบียนวันที่ 1 ก.ค. 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป พร้อมลุ้นรับสิท...


00:02:50
4.7 (38)
ดูรายละเอียด
ข่าวสารและกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ลงทะเบียน
อบรมออนไลน์
อบรมผ่าน Zoom
ถ่ายทอดสด
Workshop
คลังความรู้

ความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ONLINE 28 มิ.ย.67)

ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก (Road Safety for Children) I การช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน I การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก (Road Safety for Children) I การขี่และการโดยสารรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์

ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก (Road Safety for Children) I การโดยสารรถยนต์อย่างปลอดภัย

ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก (Road Safety for Children) I การเดินเท้าและการข้ามถนน

ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก (Road Safety for Children) I การคาดเข็มขัดนิรภัย

ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก (Road Safety for Children) I การสวมหมวกนิรภัย

ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก (Road Safety for Children) I เครื่องหมายจราจร

หนังสือสุขภาพดี ห่างไกลโรค

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ห่างไกลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

ความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ONLINE 28 มิ.ย.67)

ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก (Road Safety for Children) I การช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน I การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก (Road Safety for Children) I การขี่และการโดยสารรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์

ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก (Road Safety for Children) I การโดยสารรถยนต์อย่างปลอดภัย

ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก (Road Safety for Children) I การเดินเท้าและการข้ามถนน

ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก (Road Safety for Children) I การคาดเข็มขัดนิรภัย

ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก (Road Safety for Children) I การสวมหมวกนิรภัย

ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก (Road Safety for Children) I เครื่องหมายจราจร

หนังสือสุขภาพดี ห่างไกลโรค

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ห่างไกลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

1

เกม Road Safety for Children I ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก

2

ล้างมือ 7 ขั้นตอน

3

การป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก

4

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ห่างไกลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

5

ความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับเด็ก I วันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2565 World First Aid Day 2022

6

New Normal วิถีชีวิตใหม่ของคนไทยหลังโควิด-19

7

การปฐมพยาบาลคนชัก

8

ทางเลือกในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

9

สื่อการเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ชุด ถนนปลอดภัย ใส่ใจ รู้ปฐมพยาบาล

10

การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ ตอน อุบัติเหตุในผู้สูงอายุ

เกม Road Safety for Children I ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก

ล้างมือ 7 ขั้นตอน

การป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ห่างไกลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

ความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับเด็ก I วันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2565 World First Aid Day 2022

New Normal วิถีชีวิตใหม่ของคนไทยหลังโควิด-19

การปฐมพยาบาลคนชัก

ทางเลือกในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

สื่อการเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ชุด ถนนปลอดภัย ใส่ใจ รู้ปฐมพยาบาล

การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ ตอน อุบัติเหตุในผู้สูงอายุ