คลังความรู้แนะนำ

คอร์สใหม่

วิทยากรสอนความปลอดภัยทางถนน

เฉพาะครูสังกัดกรุงเทพมหานคร วิทยากรสอนหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก


01:55:26
0 (0)
ดูรายละเอียด

หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน (Basic Life Support) สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 7 ปี 2567 จำน...

1,000.00฿

01:28:54
4.9 (74)
ดูรายละเอียด

ความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน เรื่องการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน เรื่องการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง วัตถุปร...


00:00:00
5 (2)
ดูรายละเอียด
ข่าวสารและกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ลงทะเบียน
อบรมออนไลน์
อบรมผ่าน Zoom
ถ่ายทอดสด
Workshop
คลังความรู้

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน (3 วัน)

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรความปลอดภัยทางถนน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

ทดสอบ

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน (3 วัน)

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรความปลอดภัยทางถนน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน แบบผสมผสาน

ทดสอบ

1

เกม Road Safety for Children

2

ล้างมือ 7 ขั้นตอน

3

การปฐมพยาบาลคนชัก

4

การป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก

5

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ห่างไกลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

6

ความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับเด็ก

7

New Normal วิถีชีวิตใหม่ของคนไทยหลังโควิด-19

8

การปฐมพยาบาลคนชัก

9

ทางเลือกในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

10

สื่อการเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ชุด ถนนปลอดภัย ใส่ใจ รู้ปฐมพยาบาล

เกม Road Safety for Children

ล้างมือ 7 ขั้นตอน

การปฐมพยาบาลคนชัก

การป้องกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ห่างไกลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

ความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับเด็ก

New Normal วิถีชีวิตใหม่ของคนไทยหลังโควิด-19

การปฐมพยาบาลคนชัก

ทางเลือกในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

สื่อการเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ชุด ถนนปลอดภัย ใส่ใจ รู้ปฐมพยาบาล